Panevėžyje vyko sėkmingas mokytojų Hahatonas

At the end of December we organized a hackathon for teachers at the invitation of Panevėžys Municipality. Drawing on the experience of the Erasmus + project, during the final event, students creating boxes – Goldberg machines – for teachers in Panevezys also designed, 3D-printed and microcomputer-engineered their own devices to move the ball from one place to another in the most interesting way.

Drawing on the experience of a hackathon in the Netherlands, we used smaller boxes that remain after 3D printing and are packed in plastic.

Gruodžio pabaigoje Panevėžio savivaldybei pakviestus surengėme hakatoną mokytojams. Pasirėmę Erasmus+ projekto patirtimi, baigiamojo renginio metu mokiniams kuriant dėžutes – Goldbergo mašinas, mokytojai Panevėžyje taip pat projektavo, 3D spausdino ir mikrokompiuteriukais programavo savo prietaisus, kurie kuo įdomiau perkelia kamuoliuką iš vienos vietos į kitą.

Pasirėmę hakatono Olandijoje patirtimi, naudojome mažesnes dėžutes, kurios lieka po 3D spausdinimo, į jas būna įpakuotas plastikas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *